top of page

Mensen komen tot hun recht in verbinding met God, zichzelf en de ander. 

Ken je gedrag van jezelf waar je last van hebt en wat je wil veranderen, maar voordat je het weet heb je het alweer gezegd of gedaan. Of juist het tegenovergestelde, zeg je niets en ga je op slot. Dit kan heel belemmerend zijn, verdriet, boosheid, angst, schuld en schaamte kunnen hierbij een rol spelen. Je verlangt naar meer grip en keuzevrijheid in je leven. 

Coaching

Heb jij bepaalde plannen of dromen, maar lukt het niet om je plannen te laten slagen of je dromen te verwezenlijken?

Coaching helpt je te ontdekken wat er nodig is om je doelen te behalen. Het maakt je bewust van je denken, voelen en handelen. Je krijgt inzicht in hetgeen je belemmert en leert nieuw gedrag aan, kijkend naar jouw unieke kwaliteiten, talenten en verlangens.

Therapie

Loop jij op bepaalde thema's vast, en lukt het je niet om patronen te doorbreken?

 

Tijdens therapie mag je ervaren dat je in alle openheid mag ontdekken wat er in jouw binnenwereld speelt, wat aandacht behoeft, welke waarheden en onwaarheden je jezelf hebt eigen gemaakt. Je wordt uitgenodigd om te ervaren wat je nodig hebt om in verbinding met jezelf, de ander en God te leven, en te ontdekken hoe jij als uniek mens bedoelt bent. 

Integratieve Coaching en Therapie


Ieder mens is uniek. Jouw lichamelijke, psychische, sociale en geestelijke kanten, beïnvloeden elkaar en vormen jou als geheel. Dit vraagt om coaching & therapie op maat. De integratieve benadering staat voor het toepassen van verschillende stromingen en methodieken, net wat nodig is in jou proces.  

bottom of page